הנגשת אתרי אינטרנט

עם הצטרפותו של האינטרנט לרשימת השרותים הניתנים לציבור עלה הצורך להעמיד אותו לרשות הציבור כולו.

גולשים זקוקים להנגשת אתרים, בשל 4 סוגי מוגבלויות עיקריות, על מנת לאפשר שימוש יעיל באתרי אינטרנט:

 • לקויי ראיה: עיוורים, כבדי ראיה ועיוורי צבעים.
  הנמצאים בקטגוריה זו יכולים לגלוש באינטרנט באמצעות תוכנת הקראה המתרגמת טקסטים לקול, צג בראייל המתרגם טקסטים על המסך לכיתוב בראייל על גבי מכשיר, מסך הגדלה המשמש כעין זכוכית מגדלת, הגדלת פונטים על גבי מסך רגיל, שינוי צבעי הגופנים על גבי המסך ועוד אמצעים טכנולוגיים ההופכים את עולמם של אנשים עם לקות ראייה לקלים ונוחים יותר.
 • לקות מוטורית: נכי גפיים, קושי בתאום עין-יד, קושי במוטוריקה עדינה, זמן תגובה איטי מהממוצע ועוד.
  הנמצאים בקטגוריה זו נעזרים באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים המחליפים את העכבר ואת המקלדת.
 • לקויי שמיעה: חרשים, כבדי שמיעה ועוד.
  הנמצאים בקטגוריה זו נעזרים בקריאה ובאמצעי תקשורת תומכת חליפית לסאונד.
 • לקות קוגניטיבית: דיסלקטים, הפרעות קשב, adhd, לקות למידה, mci ועוד.
  הנמצאים בקטגוריה זו זקוקים  לסדר ו"שקט" על גבי צג המחשב, על מנת שיכולו להשתמש באתר בצורה הטובה ביותר. התוכן צריך להיות פשוט וברור להבנה.

מהו אתר אינטרנט נגיש?

אתר מונגש ערוך, ע"פ חוק, לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתמש בו.

דוגמאות להנגשה: 

 • תמיכה בתוכנות הקראה.
 • תפעול האתר ע"י מקש ה- TAB והחצים וללא צורך בשימוש בעכבר.
 • שימוש בכותרות לטובת גלישה נוחה ואפקטיבית יותר לקוראי מסך.
 • קישורים במספר אופנים.
 • כותרות לסרטי וידאו.
 • ועוד.

מה אומרת החקיקה והתקנות בנושא?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 הוא החוק הבסיסי העוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. מכוחו תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות, בין תקנות אלו נכתבו גם תקנות נגישות השרות שאושרו בדצמבר 2012 ונכנסו לתוקף ב-25 באוקטובר 2013. תקנות אלו כוללות סעיף ספציפי ומפורט (סעיף 35) לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ומה נדרש מבעל אתר לבצע בכדי לעמוד בתקנות ובחוק.

הכנסו כאן לקריאת קובץ תקנות הנגישות בשירות

איזה אתרי אינטרנט צריכים להיות נגישים?

תקנות השירות קובעות שעל כל אתר במדינת ישראל, הנותן שרות או מידע לציבור, להיות נגיש.

רמת ביצוע ההתאמות נקבעת בהתאם למהות הגוף המפעיל את האתר:

 • שירות אינטרנט המסופק ע"י רשות ציבורית או בעבורה – ההתאמות יבוצעו ברמה AA לפחות.
 • שירות אינטרנט המסופק ע"י מי שאינו רשות ציבורית – ההתאמות יבוצעו ברמה AA, אלא אם קיבל בעל השירות פטור בשל
  נטל כבד מדי ואז הן יבוצעו ברמה A בלבד. (קראו בהמשך על הקלות ופטורים).

עד מתי יש להנגיש את אתר האינטרנט?

 • אתר חדש שמועלה לשימוש הציבור – צריך להיות נגיש מרגע השקתו לשימוש הציבור.
 • אתר קיים – מחויב בהנגשה מיום כניסת התקנות לתוקף 25/10/2017.
 • כל יישום או עמוד שיתווסף לאתר הקיים לאחר שהונגש, חייב להיות נגיש גם הוא מרגע השקת היישום לשימוש הציבור.

הקלות ופטורים:

אתר אינטרנט (קיים או שהוקם אחרי ה-25/10/13) ושאינו של רשות ציבורית או מספק שירות עבור רשות ציבורית ואשר יזדרז
בעל האתר ויבצע בו התאמות נגישות עד 25/10/14, יוכל האתר להיות נגיש ברמה A בלבד ויהיה פטור מחובת הנגשה ברמה AA.
אם ביצוע התאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה על בעל האתר להציג למורשה
לנגישות השירות חוות דעת של איש מקצוע כי קיימות מגבלות אלה ולקבל ממנו פטור מביצוע אותה התאמת נגישות מסוימת.

 • פטור טכנולוגי ע"י מורשה נגישות ואיש מקצוע - יהיה תקף ל 3 שנים וניתן להארכה לשלוש שנים נוספות, כאשר מעבר לכך נדרש אישור בידי נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • פטור לעוסק פטור או לעסק עם מחזור שנתי ממוצע שאינו עולה על 100,000 ₪ בשנה - פטור מלא ואוטומטי.
 • פטור לעסק קטן עם מחזור ממוצע עד 300,000 ₪ - פטור לחלוטין מנגישות עד 26.10.2020.
 • פטור עד מיליון לעסק שהמחזור הממוצע שלו גבוה מ- 300,000 ₪ ואינו עולה על 1,000,000 ₪:
  * אתר קיים יהיה פטור מנגישות ובלבד שדרכי ההתקשרות עימו יהיו נגישות.
  * הפטור תקף ל- 3 שנים ולאחר 3 שנים נדרש החייב לבצע בדיקה נוספת כדי לראות אם עומד בתנאי הפטור. 

על פי מה מנגישים אתר האינטרנט?

אתר אינטרנט נגיש נדרש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים, המבוסס על התקן הבינלאומי

(Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium

מה התהליך לצורך הנגשת אתר האינטרנט?

לאתר חדש:

 • יש לפנות לבונה האתר ולדרוש נגישות, כולל עיצוב, פיתוח ותוכן מונגש.
 • ע"פ התקנות יש להוסיף הצהרת נגישות באתר.
 • אחת ל 3 שנים יש לבדוק האם האתר עדיין עומד בתנאי ההנגשה - אם לא אז צריך להסדיר זאת.

לאתר קיים:

 • ישנם כיום תוספים שונים המאפשרים הנגשה חלקית.
 • אפשרות נוספת היא כניסה לקוד האתר והנגשתו.
 • צריך לעבור על כל תכני האתר ולהנגישם בהתאם.

אכיפה וענישה:

 • מסלול פלילי - המפר את התקנות עלול להיות חשוף להרשעה פלילית וכפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין
  (כלומר, 150,600 ש"ח). כמו כן, ביהמ"ש רשאי, נוסף על כל עונש אחר, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק לתקופה שיקבע.
 • מסלול מינהלי – הפרת צו נגישות: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להוציא צו נגישות לבעל אתר שהפר
  את התקנות. המפר את הצו לאחר שניתן, עלול להיקנס בשיעור של 5% לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן
  שנקבעה בצו הנגישות. אם נעברה העבירה בידי תאגיד, עלול להיקנס התאגיד בכפל קנס הקבוע לאותה עבירה.
 • מסלול אזרחי - כולל שני תתי מסלולים:
  תביעה פרטנית: כל אדם או ארגון יכול לתבוע את החייב בדרישה לבצע התאמות נגישות או לתבוע ל פיצוי כספי ללא הוכחת
  נזק עד 50 אלף ₪. אם הוכיח התובע כי נגרם לו נזק כספי בסכום גבוהה יותר – הוא יוכל לתבוע גם אותו.
  תביעה ייצוגית: כל אדם עם מוגבלות או ארגון שמייצג אנשים עם מוגבלות ו/או העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם
  מוגבלות אלה יכולים לתבוע תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלות.
  כיוון שמדובר בתביעה ייצוגית, על ביהמ"ש לאשר את הגשת התביעה הייצוגית לאחר שהשתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים
  לכך בחוק. בתביעות ייצוגיות הנוגעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ניתן לתובע פיצויים גם ללא הוכחת נזק וכאמור לאחר
  אישור בית המשפט.
 • בכל מקרה לא תתאפשר תביעה מיידית. יהיה קודם כל צורך לשלוח הודעת דרישה לתיקון ומתן 60 יום לביצוע (עד התיקון
  יינתנו חלופות נגישות).

מה עושים לאחר סיום הנגשת האתר?

 • צריך לתדרך את עורכי התכנים באתר, על הצורך בקפדה על שמירת הנגישות של האתר לרבות תכנים, תמונות, סרטים. 
 • שימו לב, נושא זה קריטי להמשך שמירת האתר כאתר נגיש ועמידה בדרישות התקנות.
 • יש לציין במקום בולט באתר כי בוצעו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.

אנו גאים להימנות עם הגופים שסייעו לקידום החוק ועומדים לרשות לקוחותינו בהקמת אתרים מונגשים וניהול ועריכת תכנים
לאתרים מונגשים.

פנו אלינו עוד היום למתן פתרונות הנגשה ע"פ הצרכים שלכם.

054-5323154


מעוניינים לקרוא עוד בנושא?

על נגישות ממקום אישי

קישור להנחיות להנגשה למפתחים, מעצבים ועורכי תוכן באתר נגיש

קישור לתקנות הנגישות באתר איגוד האינטרנט הישראלי

קישור לקוים מנחים להנגשת אתרים של מכון התקנים הישראלים - קובץ PDF