הנגשת אתרי אינטרנטעם הצטרפותו של האינטרנט לרשימת השרותים הניתנים לציבור עלה הצורך להעמיד אותו לרשות הציבור כולו.

ישנן 4 קבוצות של גולשים הזקוקים להנגשת אתרי אינטרנט על מנת שיוכלו להשתמש באתר למרות הלקות המלווה אותם.

 

לקות ראיה: עיוורים, כבדי ראיה ועיוורי צבעים.

הנמצאים בקטגוריה זו יכולים לגלוש באינטרנט באמצעות תוכנת הקראה המתרגמת טקסטים לקול,

צג בראייל המתרגם טקסטים על המסך לכיתוב בראייל על גבי מכשיר, מסך הגדלה המשמש כעין זכוכית מגדלת,

הגדלת פונטים על גבי מסך רגיל, שינוי צבעי הגופנים על גבי המסך 

ועוד אמצעים טכנולוגיים ההופכים את עולמם של אנשים עם לקות ראיה לקלים ונוחים יותר.


לקות מוטורית: נכי גפיים, קושי בתאום עין-יד, קושי במוטוריקה עדינה, זמן תגובה איטי מהממוצע  ועוד

הנמצאים בקטגוריה זו נעזרים באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים המחליפים את העכבר ואת המקלדת.


לקות שמיעה: חרשים, כבדי שמיעה הנמצאים בקטגוריה זו נעזרים בקריאה ובאמצעי תקשורת תומכת חליפית לסאונד.


לקות קוגניטיבית: דיסלקטים, הפרעות קשב, adhd, לקות למידה, mci ועוד

הנמצאים בקטגוריה זו זקוקים  לסדר ו"שקט" על גבי צג המחשב על מנת שיכולו להשתמש באתר בצורה הטובה ביותר.


מהו אתר אינטרנט נגיש?


זהו אתר שערוך, ע"פ חוק, לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתמש בו

דברים שההנגשה תומכת בהם, למשל: 

  • תמיכה בתוכנות הקראה 
  • מאפשר תפעול האתר ע"י מקש ה- TAB והחצים וללא צורך בשימוש בעכבר.
  • שימוש בכותרות לטובת גלישה נוחה ואפקטיבית יותר לקוראי מסך
  • קישורים במספר אופנים
  • כותרות לסרטי וידאו ועוד


מה אומרת החקיקה והתקנות בנושא?


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 הוא החוק הבסיסי העוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

מכוחו תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות, בין תקנות אלו נכתבו גם תקנות נגישות השרות שאושרו בדצמבר 2012 ונכנסו לתוקף ב-25 באוקטובר 2013;

תקנות אלו כוללות סעיף ספציפי ומפורט (סעיף 35) לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ומה נדרש מבעל אתר לבצע בכדי לעמוד בתקנות ובחוק.

הכנסו כאן לקריאת קובץ תקנות הנגישות בשירות


אלו אתרים להיות נגישים?

תקנות השירות קובעות שעל כל אתר קיים הנותן שרות או מידע לציבור להיות נגיש. 

רמת ביצוע ההתאמות נקבעת בהתאם למהות הגוף המפעיל את האתר –

שירות אינטרנט המסופק ע"י רשות ציבורית או בעבורה – ההתאמות יבוצעו ברמה AA לפחות.

שירות אינטרנט המסופק ע"י מי שאינו רשות ציבורית – ההתאמות יבוצעו ברמה AA, אלא אם קיבל בעל השירות פטור בשל נטל כבד מדי (סעיף 19יב לחוק)

ואז הן יבוצעו ברמה A בלבד.


עד מתי יש להנגיש את אתר האינטרנט?

אתר חדש שמועלה לשימוש הציבור – צריך להיות נגיש מרגע השקתו לשימוש הציבור.

אתר קיים – צריך להנגיש את אתרו בתוך 3 שנים (36 חודשים) מיום כניסת התקנות לתוקף (כלומר, עד 25/10/2016).

כל יישום או עמוד שיתווסף לאתר הקיים לאחר שהונגש, חייב להיות נגיש גם הוא מרגע השקת היישום לשימוש הציבור.


הקלות:

אתר אינטרנט (קיים או שהוקם אחרי ה-25/10/13) ושאינו של רשות ציבורית או מספק שירות עבור רשות ציבורית ואשר יזדרז בעל האתר ויבצע בו התאמות נגישות עד 25/10/14, יוכל האתר להיות נגיש ברמה A בלבד ויהיה פטור מחובת הנגשה ברמה AA.

היה ביצוע התאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה על בעל האתר להציג למורשה לנגישות השירות חוות דעת של איש מקצוע כי קיימות מגבלות אלה ולקבל ממנו פטור מביצוע אותה התאמת נגישות מסוימת.


על פי מה מנגישים אתר האינטרנט?

אתר אינטרנט נגיש נדרש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים, המבוסס על התקן הבינלאומי

(Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium.


מה התהליך הנדרש לצורך הנגשת אתר האינטרנט?

קבלת ההחלטה להנגיש את האתר.

אם מדובר בהנגשת אתר חדש - עלייך לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.

אם מדובר בהנגשת אתר קיים או חלק ממנו - עלייך לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.

במידה ומפתחי האתר הנם עובדי הארגון שלך מומלץ ללמוד את הנושא לעומק. בנוסף מומלץ להעסיק יועץ מומחה בתחום.

אם מדובר בהנגשת אתר מורכב - מומלץ להעסיק יועץ מומחה בתחום.


אכיפה וענישה

מסלול פלילי - המפר את התקנות עלול להיות חשוף להרשעה פלילית וכפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין (כלומר, 150,600 ש"ח).

כמו כן, ביהמ"ש רשאי, נוסף על כל עונש אחר, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק לתקופה שיקבע.


מסלול מינהלי – הפרת צו נגישות: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להוציא צו נגישות לבעל אתר שהפר את התקנות.

המפר את הצו לאחר שניתן, עלול להיקנס בשיעור של 5% לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות. 

אם נעברה העבירה בידי תאגיד, עלול להיקנס התאגיד בכפל קנס הקבוע לאותה עבירה.


מסלול אזרחי - הכולל שני תתי מסלולים

תביעה פרטנית: כל אדם או ארגון יכול לתבוע את החייב בדרישה לבצע התאמות נגישות או לתבוע ל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד 50 אלף ₪.

אם הוכיח התובע כי נגרם לו נזק כספי בסכום גבוהה יותר – הוא יוכל לתבוע גם אותו.

תביעה ייצוגית: כל אדם עם מוגבלות או ארגון שמייצג אנשים עם מוגבלות ו/או העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אלה יכולים לתבוע תביעה ייצוגית בשמם של אנשים עם מוגבלות. כיוון שמדובר בתביעה ייצוגית, על ביהמ"ש לאשר את הגשת התביעה הייצוגית לאחר שהשתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים לכך בחוק. בתביעות ייצוגיות הנוגעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ניתן לתובע פיצויים גם ללא הוכחת נזק וכאמור לאחר אישור בית המשפט.


מה עלי לעשות לאחר סיום הנגשת האתר?

לתדרך את עורכי התכנים באתר בנושא הקפדה על שמירת הנגישות של האתר לרבות תכנים, תמונות, סרטים.

שימו לב, נושא זה קריטי להמשך שמירת האתר כאתר נגיש ועמידה בדרישות התקנות.

יש לציין במקום בולט באתר כי בוצעו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.


פטור מביצוע התאמה

אם ביצוע התאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, ניתן לקבל פטור מביצוע התאמה זו בהתאם לסעיף 19יב לחוק. 

לצורך כך, יש:

  1. לקבל חוות דעת של איש מקצוע על המגבלה הקיימת.
  2. לפנות בצירוף חוות הדעת לקבלת אישור ממורשה לנגישות השירות.

מילזו גאה להימנות עם הגופים שסייעו לקידום החוק 

ועומדת לרשות לקוחותיה בהקמת אתרים מונגשים וניהול ועריכת תכנים לאתרים מונגשים.


רוצים הנחיות למפתחים, מעצבים ועורכי תוכן? הכנסו לאתר נגיש בקישור זה

רוצים לקרוא עוד בנושא? הכנסו לרשימת מאמרים בנושא נגישות בקישור זה


_______________________________________________________________________________________________________________________

Add your header text here!